Gebruikersvoorwaarden

Bij de website Actief in Tiel draait het om burgerparticipatie en vrijwillige inzet in de gemeente Tiel. Bewoners, vrijwilligers en organisaties kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van deze website, mits zij voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  1. Bewoners, vrijwilligers en deelnemende organisaties beogen geen winstoogmerk bij het gebruik van Actief in Tiel.
  2. De aangemelde vrijwilligersfuncties, het hulpaanbod en de hulpvragen voldoen aan de criteria, zoals die door het Vrijwilligerssteunpunt Tiel en het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening gehanteerd worden. Hierop vindt regelmatig controle plaats.
  3. Alles wat door burgers en/of door organisaties op deze website geplaatst wordt, wordt beschouwd als niet vertrouwelijk en niet eigendomsgebonden.
  4. Persoonlijke gegevens van gebruikers van deze site worden uitsluitend gebruikt voor het doel, waarvoor Actief in Tiel is opgezet.
  5. De op Actief in Tiel gepubliceerde contactgegevens van organisaties zijn openbaar. Gebruikers van Actief in Tiel dienen zich er echter van bewust te zijn, dat deze gegevens alleen gebruikt mogen worden om contact te leggen met de organisatie voor die zaken, waarvoor de organisaties Actief in Tiel gebruikt hebben. Misbruik hiervan kan leiden tot uitsluiting van het actief gebruikmaken van deze site.
  6. Organisaties en burgers geven, met het vermelden van hun contactgegevens, expliciet toestemming aan gebruikers van de site om rechtstreeks met hen contact te leggen, voor zover dit overeenstemt met tot het doel van deze website. Individuele hulpvragers en hulpaanbieders hebben de mogelijkheid om bepaalde contactgegevens ‘onzichtbaar’ te maken. Deze gegevens zijn wel zichtbaar voor het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening.
  7. Als er berichten op deze site worden geplaatst, die naar het oordeel van de beheerder van Actief in Tiel niet passend of ongepast zijn, dan worden deze verwijderd. Niet passend heeft te maken met strijdigheid t.o.v. de doelstelling van de site; ongepast zijn discriminerende, uitsluitende, bedreigende en/of kwetsende berichten.
  8. De berichten en gegevens op deze website worden geplaatst of aangeleverd door de betrokken burgers en/of organisaties. Deze worden zoveel mogelijk gecontroleerd, maar Actief in Tiel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van de aangeleverde gegevens.
  9. Deze website met bijbehorende techniek, software, persoonsgegevens, teksten, afbeeldingen en codes is eigendom van Mozaïek welzijnsdiensten. Overname hiervan zonder toestemming is niet toegestaan.

Terug naar de beginpaginaActief in Tiel: digitaal platform voor burgerparticipatie, vrijwilligerswerk en welzijnsactiviteiten in de gemeente Tiel. Initiatiefnemers, sponsors en partners:
Actief in Tiel partners Mozaïek Welzijnsdiensten Gemeente Tiel STMR SCW Tiel Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening Vrijwilligerssteunpunt Tiel Loket Wonen, Welzijn & Zorg